محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷

دهمین کنفرانس ملی بتن ایران و شانزدهمین همایش روز بتن

15 و 16 مهر ماه 1397 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دهمین کنفرانس ملی بتن ایران و شانزدهمین همایش روز بتن

بی شک پژوهش، یکی از اساسی ترین نیازها برای برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور است و قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است. در این مسیر انجمن بتن ایران با برگزاری کنفرانس ملی بتن نقش مهمی را در فراهم آوردن بستری علمی و پژوهشی بمنظور تبادل نظرات و یافته های جدید علمی در این زمینه داشته است. کنفرانس ملی بتن فضایی مناسب برای ارائه پژوهش ها و تحقیقات علمی اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه ها و همچنین سایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه تکنولوژی بتن و طراحی و اجرای سازه های بتنی است. از طرفی نتایج این تحقیقات می تواند در فعالیت های اجرائی و پروژه های عمرانی و زیربنائی کشور که دست اندرکاران آن ها نیز در این کنفرانس شرکت دارند، مورد استفاده قرار گرفته و راه های ارتباط صنعت و دانشگاه هموارتر گردد.

محورهای کنفرانس 

- تحلیل و طراحی سازه های بتنی (کد A)

 - تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی (کد B)

 - تکنولوژی بتن (کد C)

 - دوام و پایائی بتن و سازه های بتنی (کد D)

 - افزودنی های بتن و مواد کمکی مرتبط با بتن و سازه های بتنی (کد E)

 - اجرای سازه های بتنی (انبوه سازی، صنعتی سازی، پیش ساختگی، ساخت بتن، حمل و ریختن، تراکم، عمل آوری و بتن آماده) (کد F)

 - بتن و محیط زیست (توسعه پایدار) (کد G)

 - مدیریت اجرای سازه های بتنی و مدیریت دانش (مستند سازی) و آموزش مهندسی در زمینه بتن و سازه های بتنی (کد H)

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام