محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

اطلاعیه مهم !

بخش بازرگانی مجتمع سیرجان

اطلاعیه مهم !
اطلاعیه مهم
متاسفانه در روزهای اخیر مشاهده شده است که برخی افراد و شركتهاي سودجو اقدام به استفاده از نام ،نشان تجاری و برندهاي ثبت شده کالاهاي اين مجتمع توليدي نموده اند. در برخی مواقع این افراد و شركتهاي بارزگاني با مشتریان تماس گرفته و خود را بعنوان تامین کننده كالاها با نشان هاي ثبت شده اين مجتمع معرفي نموده اند و با دادن اجناس تقلبی و بی کیفیت وارداتي از چين و ديگر كشورها كه داراي ردگيري هيچگونه اسناد وارداتي گمركي نمي باشند ( قاچاق )  ، سعی در فریب فعالان ، مصرف كنندگان ، كارفرمايان ، مشاوران ، پيمانكاران محترم و در نتیجه از بین رفتن بودجه کشور  بخصوص در پروژه هاي دولتي در سال حمايت از توليد داخل با كيفيت را دارند.
استفاده از كليه نام ها و نشان هاي ثبت شده اين مجتمع كه در سايت شركت قابل دسترسي است غیر قانونی بوده و پیگیری قانونی را به همراه دارد.