محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی دوام بتن , سخنراني و كارگاه تخصصي مجتمع سيرجان

حضور و حمايت مجتمع سيرجان در كنفرانس و نمايشگاه جانبي ملي دوام بتن ١٨-١٩ ارديبهشت ماه(كارگاه مجتمع سيرجان در مورد نسل نوين الياف هاي هيبريد ماکرو، میکرو و مش پليمري و نقش آن در بهبود خواص و دوام بتن)

اولین کنفرانس ملی دوام بتن , سخنراني و كارگاه تخصصي مجتمع سيرجان