محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶

اجراي شاتكريت خشك مسلح اليافي

( ماكروسنتتيك مدول بالا ٧.٥ و٦٥٠ مگاپاسكال و مش فيبرله شده) نسخه پيچي شده مخصوص جهت يكي از پروژه هاي زيرساخت تونل با حضور واحد مهندسي سيرجان/ ١٣ اسفند

اجراي شاتكريت خشك مسلح اليافي

برای مشاهده تصاویر بیشتر به قسمت گالری مراجعه فرمایید.