محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶

سگمنت هاي بتني مسلح مورد مصرف در تونل و دیواره جایگزین میلگرد حرارتی

پروژه هاي زيرساخت

سگمنت هاي بتني مسلح مورد مصرف در تونل و دیواره جایگزین میلگرد حرارتی

برای مشاهده تصاویر بیشتر به قسمت گالری مراجعه فرمایید.