محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

چهارشنبه ۲۷ دى ۱۳۹۶

بتن خود تراكم اليافي

( الياف ماكروسنتتيك ، مش فيبرله و ميكرو مدول و مقاومت بالا ) مجتمع سيرجان / دي ماه ٩٦

بتن خود تراكم اليافي