محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

یکشنبه ۱۷ دى ۱۳۹۶

تولید تراورس های سنگین بتنی Heavy haul 30 تن حاوی الیاف مدول و مقاومت بالای سیرجان

جهت خطوط راه آهن و قطار شهری مترو با حضور کارشناسان فنی مجتمع - 14 دی ماه

تولید تراورس های سنگین بتنی Heavy haul 30 تن حاوی الیاف مدول و مقاومت بالای سیرجان