محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶

پروژه مترو درون شهري با استفاده از الياف مسلح كننده سه بعدي سيرجان ( كاملا نسخه پيچي شده )

الياف مسلح كننده سه بعدي سيرجان ( كاملا نسخه پيچي شده )جهت سگمنت ، تراورس و شاتكريت در تونل و ايستگاه جهت حذف ميلگردها /١٢ آذرماه

پروژه مترو درون شهري با استفاده از الياف مسلح كننده سه بعدي سيرجان ( كاملا نسخه پيچي شده )