محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

اجراي فن آوري نوين آسفالت توام پليمر SEBS اصلاح شده و اليافي

(مدول و مقاومت بالا مسلح كننده سه بعدي ،مقاوم در برابر آتش FR و اصلاح كننده قير،آسفالت ) در يكي از پروژهاي اقتصاد مقاومتي EPC /٢٧ آبانماه

اجراي فن آوري نوين آسفالت توام پليمر SEBS اصلاح شده و اليافي