محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

یکشنبه ۱۹ دى ۱۳۹۵

تولید نخ نانویی توسط محققان ایرانی

مصاحبه مدیر عامل مجتمع سیرجان با ماهنامه تخصصی صنعت نساجی و پوشاک

تولید نخ نانویی توسط محققان ایرانی