محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸

غرفه مجتمع سيرجان در چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته آسیا

مجتمع سيرجان در چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته، 24 لغایت 26 آذرماه 1398 ، غرفه 110، مصلای امام خمینی (ره ) تهران

غرفه مجتمع سيرجان در چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته آسیا
اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام