محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۸

یازدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات

30 مهر الی 2 آبان 1398 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

یازدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام